O nás

 

Kroužek divadelních ochotníků z.s. Dolní Dobrouč datuje své počátky někde kolem roku 1863, kdy se v obecní kronice objevuje první zmínka o divadelních pokusech. V roce 1881 je založen Sbor dobrovolných hasičů a jeho zakladatel Alois Martinec byl i nadšený ochotník, tak se hraje pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů. V letech 1893 přichází do obce MUDr. František Plch a ochotnická činnost nabývá velkého rozmachu a kvality repertoáru. Vzniká další ochotnický spolek Jednota Orla. V roce 1921 se Kroužek divadelních ochotníků stává členem Ustředí matice divadelních ochotníků českých (UMDOČ) a prvním předsedou se stává František Dušek. Tím nastává jakési oficiální vedení Kroužku. Do roku 1951 hraje spolek pod vlastní hlavičkou a je samostatným subjektem. V roce 1951 je mu odňata koncese a má nejrůznější zřizovatele. Posledním je Osvětová beseda při MNV (místní národní výbor). V roce 1997 dochází k osamostatnění spolku. Od května 2016 jsme ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, zapsáni jako Kroužek divadelních ochotníků z.s. Spolek je členem Volného sdružení východočeských divadelníků z.s. Hradec Králové.